trang chủ tin tức xe Loại xe nào mà không cần đến trung tâm đăng kiểm, có thể đăng kiểm tại chỗ?

Loại xe nào mà không cần đến trung tâm đăng kiểm, có thể đăng kiểm tại chỗ?

Xe ô tô, xe cơ giới đang thực hiện nhiệm vụ cấp bách, xe hoạt động tại các vùng đảo, những xe quá khổ, quá tải ... có thể kiểm định tại chỗ

Đăng kiểm xe cơ giới

Cục Đăng kiểm VN cho biết, từ 1/10/2021, các trường hợp xe ô tô, xe cơ giới đang thực hiện nhiệm vụ cấp bách (như phòng chống thiên tai, dịch bệnh…) thuộc đối tượng được kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bên ngoài đơn vị đăng kiểm.

Đây là điểm mới được quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT (quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thay thế Thông tư số 70/2015).

Một số trường hợp xe cơ giới khác cũng được đề nghị kiểm định bên ngoài đơn vị đăng kiểm gồm xe hoạt động tại các vùng đảo, khu vực bảo đảm về an toàn, an ninh, quốc phòng không đủ điều kiện đưa xe tới đơn vị đăng kiểm; xe quá khổ, quá tải không vào được dây chuyền kiểm định…

Để được kiểm định tại chỗ, chủ xe thuộc đối tượng trên gửi văn bản đề nghị đến trung tâm đăng kiểm, nêu rõ lý do, danh sách phương tiện và địa điểm kiểm tra phương tiện. Địa điểm kiểm tra cần có đường thử để kiểm tra sự làm việc và hiệu quả của phanh xe. Trong 3 ngày làm việc, đơn vị đăng kiểm phải thông báo cho chủ phương tiện về thời gian kiểm tra, hoặc lý do từ chối nếu không đủ điều kiện về đường thử.

(Nguồn autobikes)